Thirrje bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Në gjyq është një paralajmërim për të mundshëm të të pandehurit në procesin ligjorQëllimi i dhënies së këtij njoftimi është sigurimin e një mundësi për të mundshëm të të pandehurit për të bërë diçka ose për të ndaluar një veprim si kërkesat e paditësit. Kjo është një mënyrë efektive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve para se rasti është dorëzuar në gjykatë. Në gjyq mund të bëhet individualisht ose kolektivisht nga ose avokat apo pala e dëmtuar (paditësit e mundshëm). Në gjyq ka për qëllim që debitori mbetet i pazgjidhur.

Thirrje në burime të tjera është një lloj qortimi që është e bazuar në mendimet se debitori bën ende të dua më nuk përmes një gjyq mund të pritet të duan të shkëlqejnë.

Gjëja lloj deklaratë të pamatur në përgjithësi është e domosdoshme nëse njerëzit dëshirojnë për të kërkuar dëmet ose anulimin e marrëveshjes.

Në gjyq ka një formë të zbulimit të pakujdesshëm janë shumë të ndryshme, në mesin e tyre janë këto.