Simpoziumin për anti-PKI 'jo' të nxitur pajtimin - BBC News Indonezi