Shoqata është i synimeve të dhënësit të shitjes së, një milion makina në vit njëzet