Pasaporta është e Humbur: Çfarë Duhet të Bëhet. Shënim

Në zyrën e AMBASADËS, Ju do të jepet një Surat perjalanan Laksana Paspor (SPLP), e cila shërben si një e përkohshme e pasaportës për të zëvendësuar një pasaportë e Keni humbur për një kohë të gjatë. Tërësia që duhet të plotësohen për të marrë SPLP sipas rregullave të AMBASADËS është: Kostoja e këtij ndryshon, por në disa vende është vendosur në $ ose rreth Rp. Tërë plotësinë, Ju duhet të marrë atë për të AMBASADËS vendore për paraqitjen e SPLP Proces i gjatë, në varësi të AMBASADËS në çdo vend, mund të jetë vetëm një ditë, por gjithashtu mund të jetë deri në disa javë

Procesi i lëshimit të SPLP mund të marrë një kohë të gjatë nëse kërkuesi nuk mund të tregojnë kartën e identitetit dhe shtetësisë statusit. Disclaimer: Ne do të të mbajtur informata të sakta dhe aktuale, megjithatë Ne nuk garantojmë saktësinë e informacionit Ju lutemi verifikoni kartë krediti informacion, dhe normat e interesit gjatë procesit të aplikimit.