NË RAST TË KOMPENSIMIT

Lufta Jep më të Mirë të Kompensimit në të Minierave

duke përfshirë të naftës dhe të gazit është një sektor që është relativisht e nxehtë. Nuk është çudi

Drejtor i Biznesit të Ndajnë Shërbimit PT Medco

fuqisë punëtore nuk është zgjedhur në mënyrë arbitrare. Për shkak të sasi të kufizuar. veprimi i çan-çan u bë e përhapur Si zbulohet me anë të Syamsurizal Munaf.