Ligji i procedurës Civile - Njohuri të Ligjit të procedurës Civile në Indonezi

Në Ligjin e procedurës Civile në Indonezi

në qoftë se dikush dëshiron të ngrejë një padi civile në gjykatën e qarkut në lidhje me çështjet ligjore që lidhen me përmbushjen e të arriturat e marrëveshjes ose ndonjë akt kundër ligjit të kryera nga një person fizik apo juridik kundër tij