Klientët kanë tendencë për të gjetur një avokat të mirë