Fëmija Boria u Takua ruse Avokatët për të Pafavorshme Klinton