Avokatët dhe Ligjore Konsulentët

Avokatët të cilët janë anëtarë në të Avokatit marrë parasysh Kombësinë pyetje Silvester MatutinaAvokati që do të raportojnë Silvester në dyshimin e veprës penale shpifje dhe sharje kundër Zëvendës presidenti i Jusuf Kalla dhe familjen e tij. Informacion i hartuar nga redaksia, raporti do të dërgohet Avokatit Çështjen e Kombësisë, në. Të drejtat e konsumatorit janë të garantuara me Aktin Nr. tetë vitit lidhje me Mbrojtjen e Konsumatorit Në këtë rast PT. TELKOM si subjekt afarist të shërbimit të që drejton biznesin e tij nëpërmjet një Paketë PRODUKT ka kryer një vepër penale kundër LIGJIT, dimanah të Drejtat e konsumatorit, që kanë qenë të garantuara dhe të mbrojtura me ligje dhe rregulla të injorohet.

XHAKARTA - Pas Kongresit Me GPI-GPII në Medan, - dhjetor njëzet, Feud Qendrore Lidershipi i Rinisë Islame Lëvizjes (PP GPI) me Rinisë Islame Lëvizjes së Indonezi (GPII) nuk përfundon asnjëherë.

Përpara zgjedhjeve të njëzet, konflikti është si nuk u, por edhe më e egër dhe e ndezur. PP GPI përmes saj ligjor, Khoirul Amin, AROMËN.